...................................................................................................................................................

Internacionalní a národní vysokoškolské instituce

Konference rektorů slezských univerzit

...................................................................................................................................................

Spolupráce na regionální úrovni

...................................................................................................................................................

Mediální spolupráce

Universitas - portál vysokých škol

...................................................................................................................................................

Veletrhy, festivaly, společenské akce