OP JAK logo

Slezská univerzita v Opavě v současné době podala projekty nebo bude usilovat o projekty z několika výzev. Např.:

  • Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů
  • Mezisektorová spolupráce
  • Výzkumné prostředí
  • ESF+ výzva pro VŠ
  • ERDF výzva pro VŠ
  • ERDF výzva pro VŠ – podpora studentů se specifickými potřebamiProjekty v programovacím období 2021-2027

 OP JAK 02_22_012 - Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů