Program Erasmus+ je programem Evropské unie na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě v letech 2014-2020. Program Erasmus+, který je nástupcem Programu celoživotního učení (LLP), vznikl sloučení celkem sedmi programů (Erasmus Mundus, Tempus, Mládež v akci a dalších). Více o informací o programu je k dispozici zde.

Slezská univerzita je oprávněna k účasti v programu Erasmus+ na základě:

Program Erasmus+ bude pokračovat také v letech 2021-2027 a Slezská univerzita k zapojení do programu úspěšně získala:

Student může v rámci programu Erasmus+ vyjet na studijní pobyt a/nebo pracovní stáž v celkové délce 12 měsíců v rámci jednoho studijního cyklu (bakalářského, magisterského nebo doktorského).

Studijní pobyt

Studijního pobytu se může zúčastnit student, který je řádně zapsán ke studiu na SU a má úspěšně ukončen 1 ročník bakalářského studijního programu.  Pobytu se mohou účastnit studenti prezenční, kombinované i distanční formy studia. Studijní pobyt v zahraničí musí trvat 3-12 měsíců v období od 1 června do 30 září následujícího roku. Pobyt musí být realizován na zahraničních univerzitách, s nimiž má SU uzavřenu inter-institucionální smlouvu.

Praktická stáž

Praktické stáže se může zúčastnit student, který je řádné zapsán ke studiu na SU a to jak v prezenční tak kombinované i distanční formě studia. Je určena studentům bakalářského, magisterského i doktorského studia. Praktická stáž musí trvat 2-12 měsíců. Praktická stáž může být realizována na zahraniční vysokoškolské instituci nebo v organizaci z praxe (podniky, školy, úřady, zdravotnická zařízení atd.). Student vykonává práci na plný úvazek na základě předem dohodnutého pracovního plánu.

Bližší informace o jednotlivých typech stipendijních pobytů, nabídce partnerských institucí a pomoc s přípravou přihlášky vám poskytnou fakultní koordinátoři programu Erasmus +:

Přihlášky na jednotlivé mobility – studijní pobyty či praktické stáže je možné podávat prostřednictvím Mobilitního systému SU, kde jsou uveřejněna všechna aktuálně otevřená výběrová řízení.

Při vyplnění přihlášky a práci s Mobilitním systémem SU můžete využívat následující videonávody:

Součástí programu Erasmus + jsou výukové pobyty a školení pro zaměstnance univerzity, a to jak pedagogicko-výzkumné, tak i administrativní pracovníky. Více informací určených zaměstnancům Slezské univerzity obsahuje část portálu SU dostupná po přihlášení.

Zkušenosti absolventů programu