Podniková ekonomika a management specializace Ekonomika cestovního ruchu

Charakteristika studijního oboru
Studijní obor se člení na předměty povinné části studia a předměty povinně volitelné, které jsou seskupeny do specializací. V povinné části studia absolvuje student základní disciplíny obvyklé ve studijních programech Ekonomika a management na českých ekonomických fakultách jako jsou mikroekonomie a makroekonomie, matematika a statistika, právo, informatika, cizojazyčná příprava (angličtina a němčina), marketing, management, nauka o podniku a podniková ekonomika, personalistika, podnikové finance, účetnictví, inovační podnikání, řízení projektů a logistika. Volbou specializace student absolvuje povinně další čtyři předměty své specializace, které může doplnit o volitelné předměty jiných specializací. Podle zaměření specializace si student volí také téma své bakalářské práce. Důraz je kladen na specifické znalosti cestovního ruchu a služeb v cestovním ruchu, ekonomiky a geografie cestovního ruchu, managementu a marketingu, průvodcovské činnosti, informačních technologií, ale také v oblasti řízení organizace.

Profil absolventa
Ve specializaci Ekonomika cestovního ruchu je absolvent profilován pro řídící práci v oblasti aktivního i pasivního cestovního ruchu s důrazem na specifické znalosti z managementu a marketingu cestovního ruchu, informatiky, průvodcovské činnosti, analýzy cestovního ruchu a jeho geografických podmínek. Součástí vybaveností studenta jsou odpovídající jazykové znalosti v oblasti cestovního ruchu a komunikační dovednosti, praktické manažerské techniky ve vedení podniku cestovního ruchu na tuzemském i zahraničním trhu.

Uplatnitelnost na trhu práce
Na nižším a středním stupni řízení v organizacích, nabízejících služby cestovního ruchu, v cestovních kancelářích a cestovních agenturách, v podnicích poskytujících ubytovací, stravovací, dopravní, lázeňské, kulturně-společenské a sportovní služby, ale i služby průvodců a animátorů. V institucích regionálního rozvoje, vzdělávání, ve státní správě i v orgánech samosprávy, u nás i v zahraničí.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (596 398 254, studijni@opf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)
Název programu
Ekonomika a management
Název oboru
Podniková ekonomika a management specializace Ekonomika cestovního ruchu
Typ studia
Bakalářský
Titul
Bc.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat