Geometrie a globální analýza

Charakteristika studijního oboru
Cílem studia je získat ucelené znalosti teoretické i praktické matematiky v rámci oboru a přehled o širších souvislostech, znalosti programování a matematického softwaru. Studenti se učí hledat zákonitosti a souvislosti mezi jevy při řešení praktických problémů jak v matematice, tak při jejích aplikacích v jiných oborech. V rámci studia vytvářejí, analyzují a aplikují matematické modely reálných objektů a procesů s využitím výpočetní techniky.

Profil absolventa
Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Geometrie a globální analýza je vybaven hlubšími znalostmi geometrie a jejích moderních i klasických aplikací v přírodních a technických vědách a v oblasti výpočetní techniky. Výběr volitelných předmětů umožňuje teoretické i aplikační zaměření studia.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent je schopen pokračovat v navazujícím doktorském studiu. Je připraven uplatnit se na pozicích vyžadujících samostatnou tvůrčí, odbornou a vědeckou činnost, spolupráci s fyziky a dalšími přírodovědci, inženýry a počítačovými odborníky. Absolventi mohou působit ve školství a vědě, najdou uplatnění v projekci, v softwarových firmách. V oborech navazujícího magisterského studijního programu lze vykonat státní rigorózní zkoušku (titul RNDr.).

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 680, jana.sindlerova@math.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)
Název programu
Matematika
Název oboru
Geometrie a globální analýza
Typ studia
Navazující
Titul
Mgr.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
2 roky
Maximální délka studia
4 roky

Může vás zajímat