Aplikovaná informatika

Charakteristika studijního oboru
Moderní ICT, mobilní a webové aplikace, kybernetická bezpečnost, internet věcí, e-government, drony, robotika a další. Nikoli memorování poznatků, ale výuka systémového myšlení a individuální přístup. Abstrakce, analýza, algoritmizace. Řada volitelných předmětů. Příklady profilací na míru, více či méně technických: (a) Vývoj, správa a bezpečnost pokročilých ICT, (b) Aplikace ICT ve veřejné správě, e-government. Porozumíte fungování počítačových sítí, jejich infrastruktuře a bezpečnosti. Naučíte se používat návrhové a vývojové nástroje, programovat a pracovat s databázemi.Týmově spolupracovat na vývoji a správě informačních systémů a aplikací. Vytvářet a řídit IT projekty v komerční i veřejné sféře, včetně legislativních souvislostí. Aktivně používat oborovou angličtinu, příp. i němčinu.

Profil absolventa
Absolvent bude všestranně připraven na vývoj, zavádění a správu informačních technologií ve firmách i veřejném sektoru. Jeho profesionální příprava se soustředí na počítačové sítě, databázové a informační systémy, webové technologie, mobilní aplikace, vývoj software a inteligentní systémy. Absolvent se uplatní jako expert na vývoj a implementaci software, databází, webových a mobilních aplikací včetně počítačových her, v oblasti Internetu věcí, a digitalizace Průmysl 4.0. Dále například jako správce nebo konzultant informačních technologií a kybernetické bezpečnosti ve firmách i státní správě. Absolvent s profilem IT je na trhu práce v České republice i v Evropě dlouhodobě vysoce žádán. Absolventi budou mít také předpoklady k navazujícímu magisterskému studiu informatiky.

Uplatnitelnost na trhu práce
Poptávka po IT profesionálech neustále vzrůstá. ČR se v posledních deseti letech stala sídlem řady špičkových firem v oblastech jako webové technologie, informační systémy, kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, herní průmysl a další. Uplatnění najdete v IT pozicích napříč všemi obory lidské činnosti, ve veřejném i komerčním sektoru. Mezi nejžádanější profese, pro které Vás studium připraví, patří vývoj aplikací včetně mobilních nebo síťových, správa informačních, databázových a komunikačních systémů, obchod s ICT apod.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 246, prijimacky@fpf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz).
Název programu
Aplikovaná informatika
Název oboru
Aplikovaná informatika
Typ studia
Bakalářský
Titul
Bc.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat