Informatika (dvouoborové)

Charakteristika studijního oboru
Cílem studia je výchova vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka z informatiky a druhého oboru na úrovni bakaláře. Studium je určeno primárně jako bakalářský stupeň přípravy pro navazující magisterský studijní program N7504 Učitelství pro střední školy, studijní obor Učitelství informatiky pro střední školy (v kombinaci s dalším oborem), případně pro navazující magisterský studijní program N1801 Informatika.

Profil absolventa
Absolvent získá znalosti v oboru informačních technologií typu webových a mobilních aplikací, databázových a podnikových informačních systémů, počítačových sítí, antivirových systémů apod.

Uplatnitelnost na trhu práce
Možnosti uplatnění absolventů umocňuje druhý obor, například v kombinaci s angličtinou představuje ideální kombinaci pro práci u zahraničních společností a jejich českých zastoupení, anebo u domácích firem v oboru IT, které obchodují se zahraničím.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 246, prijimacky@fpf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz).
Název programu
Informatika a druhý obor
Název oboru
Informatika (dvouoborové)
Typ studia
Bakalářský
Titul
Bc.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat