Audiovizuální tvorba

Charakteristika studijního oboru
Cílem studia je poskytnout ucelené teoretické a praktické vzdělání v oblasti audiovizuální tvorby - napříč žánry, motivovat studenty k vlastní tvůrčí činnosti, zajistit jim nejen možnost konzultace, ale také pravidelné spolupráce s profesionálními tvůrci v profesionálních podmínkách, a dosáhnout tak vysoké míry připravenosti na praktické působení ve všech oblastech audiovizuální, zejména rozhlasové a televizní tvorby, nebo na práci v jiných kulturních a společenských institucích. Obor je strukturován se záměrem prohloubit posluchačovy znalosti z oblasti jazyka, literatury, filmové tvorby, médií. Studijní program proto kromě výuky rozhlasových a televizních žánrů, zahrnuje i přednášky a semináře zaměřené na společenský kontext, masovou komunikaci a kulturu vůbec. Velký důraz se klade na praktickou část výuky.

Profil absolventa
Absolvent získá znalosti v oblasti současného jazyka a řeči, komunikace, vedení rozhovoru, práce s informacemi. Díky znalostem základů produkční práce bude schopen sám zorganizovat potřebné záležitosti související s natáčením audiovizuálního díla. Znalosti základů střihové tvorby mu umožní podílet se také režijně na jeho obrazové tvorbě. Dále disponuje tvůrčími schopnostmi, znalostí literární a filmové historie a kulturního povědomí. Díky překladatelským workshopům bude schopen nejen kvalitně komunikovat s odborníky z jiných zemí a čerpat zkušenosti z oboru i v zahraničí, ale bude schopen také překládat (pro vlastní potřebu) odborné a umělecké texty do mateřského jazyka. Všeobecné znalosti získá absolvent v oblasti kultury, masové komunikace, základů společenských věd (základy ekonomie, politologie, sociologie) a společenského chování.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent se bude schopen uplatnit v redakční práci ve zpravodajství nebo publicistice nebo jako erudovaný expert pro komunikaci v některé ze státních či komerčních společností, bude schopen sám zorganizovat potřebné záležitosti související s natáčením audiovizuálního díla. Uplatní se také jako dramaturg či autor rozhlasových a televizních adaptací či scenárista původních rozhlasových, televizních nebo filmových děl.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 246, prijimacky@fpf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz).
Název programu
Dramatická umění
Název oboru
Audiovizuální tvorba
Typ studia
Bakalářský
Titul
BcA.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat