Teoretická fyzika a astrofyzika

Charakteristika studijního oboru
Cílem doktorského studia je výchova vědecko-výzkumných pracovníků schopných pracovat na úrovni nejvyšších mezinárodních standardů v oblasti teoretické fyziky a astrofyziky. V rámci jejich studia budou řešeny aktuální problémy relativistické a částicové fyziky a jejich astrofyzikálních aplikací spadající do výzkumného programu Ústavu fyziky FPF SU v Opavě a spolupracujících tuzemských a zahraničních institucí. Pohled na tento obor trochu JINAK - https://jinak.slu.cz/#pribeh-co-nepochopime-tomu-nemuzeme-pomoci

Profil absolventa
Dle zaměření doktorské práce získají absolventi znalosti a dovednosti v oblasti relativistické fyziky, astrofyziky a kosmologie, fyziky elementárních částic, kvantové teorie molekul a počítačových simulací. Kromě těchto úzce zaměřených znalostí budou absolventi umět aplikovat matematicky formulované fyzikální zákonitosti na řešení fyzikálních problémů v oblasti základního i aplikovaného výzkumu a počítačových simulací fyzikálních, popř. jiných procesů. Dokáží přesně formulovat ideje a výsledky odborné práce, ovládají aktivně komunikaci v angličtině a pasivně další cizí jazyky. Jsou vysoce adaptabilní, schopni pracovat v týmu a kreativním způsobem řešit praktické problémy. Mají pedagogické zkušenosti z výuky na vysoké škole.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent najde uplatnění jako vědecko-výzkumný a pedagogický pracovník na VŠ univerzitního směru a ve vědeckých ústavech zabývajících se výzkumem v oblasti teoretické fyziky a to jak v ČR, tak v zahraničí. Lze bezprostředně předpokládat působení v pozici post doktorandů na spolupracujících zahraničních institucích (SISSA v Terstu, Univerzita v Oxfordu, apod.). Nabyté znalosti a dovednosti může absolvent velmi efektivně uplatnit i na výzkumných ústavech průmyslových podniků zabývajících se modelováním fyzikálních procesů (např. v oblasti hydrodynamiky, termodynamiky, pružnosti). Získané dovednosti při práci s výpočetní technikou pak může uplatit kdekoli v průmyslu, službách i veřejné správě. Další informace viz http://www.physics.cz/.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 252, prijimacky@fpf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)
Název programu
Fyzika (čtyřletá)
Název oboru
Teoretická fyzika a astrofyzika
Typ studia
Doktorský
Titul
Ph.D.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
4 roky
Maximální délka studia
8 let

Může vás zajímat