Aplikovaná matematika

Charakteristika studijního oboru
Studium staví na širším matematickém základě s následným zaměřením na aplikační oblasti, včetně matematického modelování, numerických metod, teorie optimalizace, pravděpodobnosti a matematické statistiky i jejich využití ve finanční sféře.

Profil absolventa
Absolventi mají matematickou kulturu, tedy způsob uvažování a tvořivý přístup k řešení problémů (nejen matematických), schopnost samostatného studia, a to i v anglickém jazyce, schopnost adaptace, znalosti z oblasti výpočetní techniky na uživatelské úrovni, také schopnost komunikace se specialisty nematematiky. Podle zaměření diplomové práce mají hlubší znalosti v některé užší oblasti aplikované matematiky.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolventi jsou připraveni jak pro uplatnění v aplikovaném výzkumu, průmyslové sféře, státní správě i finančních institucích, kde jsou schopni vytvářet, analyzovat a aplikovat matematické modely reálných procesů, tak pro navazující doktorské studium. Mohou působit ve školství a vědě, najdou uplatnění v projekci, v softwarových firmách. V oborech navazujícího magisterského studijního programu lze vykonat státní rigorózní zkoušku (titul RNDr.).

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 680, jana.sindlerova@math.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)
Název programu
Matematika
Název oboru
Aplikovaná matematika
Typ studia
Navazující
Titul
Mgr.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
2 roky
Maximální délka studia
4 roky

Může vás zajímat