Český jazyk a literatura (dvouoborové)

Charakteristika studijního oboru
Bakalářský studijní obor Český jazyk a literatura poskytuje ucelené bohemistické vzdělání. Je kombinován se studiem jiného jazyka z programu Filologie (angličtina, němčina, italština), nebo s nejazykovými obory z programu Humanitní studia. Provázání s dalším oborem sleduje posílení praktického zaměření studia v bakalářském stupni.

Profil absolventa
Absolvent získá ucelené bohemistické vzdělání na úrovni bakalářského stupně. Soubor absolvovaných předmětů usnadní absolventovi orientaci v literárně-kulturní oblasti, absolvent je vzdělán jazykově i literárně. Vyvážená skladba studia umožňuje plynulý přechod na magisterský stupeň téhož nebo příbuzného oboru (učitelského či neučitelského).

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent se v praxi uplatní v těch profesích, kde je třeba prokázat schopnost pracovat na odborné úrovni s psaným i mluveným textem (redakce, nakladatelství, komunikační média). Vyvážená skladba studia umožňuje plynulý přechod na magisterský stupeň téhož nebo příbuzného oboru (učitelského či neučitelského).

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 246, prijimacky@fpf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz).
Název programu
Filologie
Název oboru
Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Typ studia
Bakalářský
Titul
Bc.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat