Geometrie a globální analýza

Charakteristika studijního oboru
Studenti získají v rámci studia znalosti v oblasti geometrie a globální analýzy, na úrovni dostatečné k samostatné vědecké práci, a rovněž znalosti programování, matematického softwaru a práce s výpočetní technikou. Naučí se matematickému uvažování, logickému a kritickému myšlení, hledání zákonitostí a souvislostí mezi jevy při řešení praktických problémů jak v matematice, tak při jejích aplikacích v jiných oborech. Při řešení těchto problémů využívají výpočetní techniku.

Profil absolventa
Absolventi jsou připraveni na samostatnou vědeckou práci v některé z oblastí geometrie a globální analýzy. Jsou vysoce adaptibilní, schopni pracovat v týmu, tvořivým způsobem přistupovat k řešení praktických problémů a najít tak uplatnění i v jiných oborech nebo v praxi. Ovládají aktivně anglický jazyk. Umějí velmi dobře pracovat s výpočetní technikou. Mají pedagogické zkušenosti z výuky na vysoké škole.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolventi se uplatní zejména v akademické sféře a výzkumných institucích, ale i v jiných oborech či v praxi (bankovní sféra, telekomunikace, programování, poradenská činnost aj.), včetně soukromě podnikatelské sféry.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 680, jana.sindlerova@math.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)
Název programu
Matematika (čtyřletá)
Název oboru
Geometrie a globální analýza
Typ studia
Doktorský
Titul
Ph.D.
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
4 roky
Maximální délka studia
8 let

Může vás zajímat