Matematická analýza

Charakteristika studijního oboru
Studenti získají v rámci studia znalosti v oblasti matematické analýzy, na úrovni dostatečné k samostatné vědecké práci, a rovněž znalosti programování, matematického softwaru a práce s výpočetní technikou. Naučí se matematickému uvažování, logickému a kritickému myšlení, hledání zákonitostí a souvislostí mezi jevy při řešení praktických problémů jak v matematice, tak při jejích aplikacích v jiných oborech. Při řešení těchto problémů využívají výpočetní techniku.

Profil absolventa
Absolventi jsou připraveni na samostatnou vědeckou práci v některé z oblastí matematické analýzy. Jsou vysoce adaptibilní, schopni pracovat v týmu, tvořivým způsobem přistupovat k řešení praktických problémů a najít tak uplatnění i v jiných oborech nebo v praxi. Ovládají aktivně anglický jazyk. Umějí velmi dobře pracovat s výpočetní technikou. Mají pedagogické zkušenosti z výuky na vysoké škole.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolventi se uplatní zejména v akademické sféře a výzkumných institucích, ale i v jiných oborech či v praxi (bankovní sféra, telekomunikace, programování, poradenská činnost aj.), včetně soukromě podnikatelské sféry.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 680, jana.sindlerova@math.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)

Informace k přijímací zkoušce

Přijímací zkouška
Ústní přijímací zkouška z matematiky v rozsahu vysokoškolského studia matematiky; přihlíží se také k případné vědecké nebo odborné činnosti uchazeče.
Počet přijímaných uchazečů
10
 
(za doktorský studijní program Matematika, všechny studijní obory)
Nejzažší datum pro podání přihlášky
23.8.2019
Název programu
Matematika (čtyřletá)
Název oboru
Matematická analýza
Typ studia
Doktorský
Titul
Ph.D.
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
4 roky
Maximální délka studia
8 let

Může vás zajímat