Angličtina (dvouoborové)

Charakteristika studijního oboru
V rámci studia zvládá student mluvenou a psanou angličtinu na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, získává znalosti z oblasti literatury a lingvoreálií anglicky mluvících zemí, teoretických souvislostí a metodologické problematiky jednotlivých disciplín, zvládnutí jazykového systému, pochopení jeho zákonitostí a schopnost aplikovat získanou teoretickou specializaci.

Profil absolventa
Absolvent výborně ovládá mluvenou a psanou angličtinu na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pro jeho výstupní profil je zásadní zvládnutí jazykového systému, pochopení jeho zákonitostí a především schopnost aplikovat získanou teoretickou specializaci na široké spektrum vysokoškolských dovedností spojených s oborem.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent bude jazykovým odborníkem s prohloubenými znalostmi a dovednostmi, pro něhož by neměl být problém nalézt adekvátní uplatnění v oblasti služeb a cestovního ruchu, v oblasti mezinárodních styků, ve státní správě, médiích případně v obchodních nebo výrobních firmách.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 246, prijimacky@fpf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz).
Název programu
Filologie
Název oboru
Angličtina (dvouoborové)
Typ studia
Navazující
Titul
Mgr.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
2 roky
Maximální délka studia
4 roky

Může vás zajímat