Obecná matematika

Charakteristika studijního oboru
Cílem studia je vybavit jeho absolventa takovými odbornými znalostmi a dovednostmi a obecnými způsobilostmi, které jej, v souladu s univerzálním zaměřením matematiky, připraví na širokou škálu jeho možného uplatnění vymezeného v profilu absolventa, a to jak na trhu práce, tak při jeho dalším případném studiu navazujícího či příbuzného SP. Další informace o oboru naleznete na https://www.slu.cz/math/cz/layout/256

Profil absolventa
Studijní plán lze vhodným výběrem volitelných předmětů modifikovat tak, aby bylo možno v navazujícím studiu získat aprobaci pro výuku matematiky na středních školách v kombinaci s dalším předmětem. Absolvent má solidní přehled o základních matematických disciplínách a odpovídající znalosti výpočetní techniky. Je také schopen využít své znalosti také v odborné praxi. Umí vytvářet matematické modely a vyhledávat a rozpracovávat vhodné matematické nástroje a postupy pro jejich řešení, umí také používat základní matematický software a osvojené programátorské dovednosti.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent je schopen pokračovat v navazujícím magisterském studiu v matematických a příbuzných oborech. Absolvent je také schopen uplatnit se v oblasti informatiky, zpracování dat, programování a modelování, v bankovnictví.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 680, studium@math.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)
Název programu
Matematika
Název oboru
Obecná matematika
Typ studia
Bakalářský
Titul
Bc.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat