Matematické metody v ekonomice

Charakteristika studijního oboru
Cílem studia bakalářského studijního programu Matematika je vybavit jeho absolventa takovými odbornými znalostmi a dovednostmi a obecnými způsobilostmi, které jej, v souladu s univerzálním zaměřením matematiky, připraví na širokou škálu jeho možného uplatnění vymezeného v profilu absolventa, a to jak a trhu práce, tak při jeho dalším případném studiu navazujícího či příbuzného studijního programu. Další informace o oboru MME

Profil absolventa
Absolvent bakalářského studijního oboru Matematické metody v ekonomice je připraven teoreticky i prakticky řešit různé typy rozhodovacích a optimalizačních úloh, a to s využitím běžných i specializovaných programových produktů. Součástí studia je i praxe v rozsahu 150 hodin v různých typech organizací. Je vybaven informacemi, znalostmi a dovednostmi založenými na exaktních modelových postupech v oblastech matematického modelování, operačního výzkumu, aplikované statistiky, informatiky a dalších metod pro kvantitativní podporu managementu,

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent najde uplatnění na různých typech pracovních pozic (např. u subjektů podnikatelské sféry a státní správy), vyžadujících schopnost řešit praktické úlohy různého typu a interdisciplinární přístup. Je schopen pokračovat v navazujícím magisterském studiu příbuzných oborů.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 680, jana.sindlerova@math.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)

Návaznost na další studijní programy
Možnosti rozšíření: Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat v magisterském studijním programu Aplikace matematiky v ekonomice na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě po absolvování přijímacího řízení a po uznání předchozího bakalářského studia. Po absolvování přijímacího řízení a po následném doplňkovém studiu předmětů, které budou sestaveny do individuálního transformačního studijního plánu mohou absolventi tohoto oboru rovněž pokračovat v magisterském studiu na Obchodně - podnikatelské fakultě v Karviné, Slezské univerzity v Opavě, na Fakultě ekonomické a Fakultě strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Spolupráce s institucemi: Možnost navazujícího studia: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezské univerzity v Opavě Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Fakulta podnikatelská Ostravská univerzita, Přírodovědná fakulta UTB Zlín, Fakulta technologická, Fakulta managementu a ekonomiky Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta špeciálneho inžinierstva V rámci praxe studentů spolupráce s podniky a institucemi: Model Obaly, a. s. Ferram, a. s. Massag, a. s. Zemědělská a. s. Opava-Kylešovice Technické služby Opava s. r. o. Slezské divadlo Opava Česká spořitelna, a. s., pobočka Opava Magistrát statutárního města Opava
Název programu
Matematika
Název oboru
Matematické metody v ekonomice
Typ studia
Bakalářský
Titul
Bc.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat