Aplikovaná matematika

Charakteristika studijního oboru
Studijní obor je zaměřen na přípravu studentů v oblasti využívání matematického aparátu při řešení problémů v různých oblastech (ekonomika, technika, přírodní vědy). Studenti jsou připravováni jak pro nástup do praxe, tak pro případné navazující studium. Další informace o oboru AM

Profil absolventa
Absolvent bakalářského studijního oboru Aplikovaná matematika je připraven vytvářet matematické modely deterministické i stochastické, reálných jevů a praktických procesů. Má odpovídající znalosti a dovednosti v oblasti výpočetní techniky. Je vybaven takovými informacemi, znalostmi a dovednostmi, které mu umožní, ve spolupráci s ekonomem či jiným odborníkem, nalézt korektní matematickou formulaci konkrétních problémů a vyřešit je.

Uplatnitelnost na trhu práce
Jako spolupracovník technika, ekonoma či jiného odborníka při řešení konkrétních problémů. Může pokračovat v magisterském studiu libovolného matematického oboru.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 680, jana.sindlerova@math.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)
Název programu
Matematika
Název oboru
Aplikovaná matematika
Typ studia
Bakalářský
Titul
Bc.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat