Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Charakteristika studijního oboru
Doktorské studium je určeno absolventům filozofických a pedagogických fakult, kteří se ve své činnosti hlouběji zabývají historickou problematikou. Doktorské studium je zaměřeno většinou na zvýšení kvalifikace pracovníků, kteří již působí na vysokých školách, v muzeích, archivech, vlastivědných a dalších zařízeních, počítá se i s prezenčním studiem pro vynikající absolventy vysokoškolského studia historie. Jde zejména o pracovníky vysokých škol, muzeí, vlastivědných zařízení, archivů a jiných odborných pracovišť, učitelů středních škol a dalších odborníků, kteří systematicky a cílevědomě usilují o zvýšení své odborné kvalifikace a kvality své publikační činnosti. Studium má specializační charakter.

Profil absolventa
Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu českých a československých dějin, zejména ve vztahu k problematice Slezska a jejích středoevropských souvislostí.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent má možnost být samostatným kvalifikovaným vědeckým pracovníkem působícím zejména na výzkumných pracovištích a vysokých školách, případně na vedoucích pozicích v muzeích, galeriích a archivech.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 252, prijimacky@fpf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)
Název programu
Historické vědy
Název oboru
Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Typ studia
Doktorský
Titul
Ph.D.
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat