Tvůrčí fotografie

Charakteristika studijního oboru
Cílem studia je vysokoškolská kvalifikace ve všech hlavních oblastech výtvarné, reportážní, dokumentární a užité fotografie i historie, teorie a kritiky fotografie, odborná příprava pro oblast fotografické historie, teorie a kritiky a pro oblast kurátorství fotografických výstav. Pohled na tento obor trochu JINAK

Profil absolventa
Absolventi navazující kombinovaného magisterského stupně studia získává vysokoškolskou kvalifikaci ve všech hlavních oblastech výtvarné, reportážní, dokumentární a užité fotografie i historie, teorie a kritiky fotografie. Je schopen v praxi dobře pracovat ve všech oborech fotografie a je odborně připraven i pro vlastní fotografickou tvorbu, oblast fotografické historie, teorie a kritiky stejně jako pro oblast kurátorství fotografických výstav. Ovládá počítačové úpravy fotografií a přípravy fotografií pro tisk, digitální fotografií apod. Má dobrý rozhled o vývoji i současnosti fotografické a výtvarné tvorby a je schopen o fotografii odborně mluvit a psát. Orientuje se i v oblasti fotografického marketingu a trhu s fotografiemi.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent se uplatní ve všech oborech, kde se pracuje s fotografií - jako fotoreportér, obrazový redaktor, reklamní fotograf, pracovník grafického studia, odborný publicista apod. Další možnosti jsou v dosud velmi málo obsazené oblasti teorie a kritiky fotografie, v práci obrazového redaktora, kurátora fotografických sbírek, galerijního a muzejního pracovníka nebo pedagoga různých typů fotografických škol, včetně soukromých.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 246, prijimacky@fpf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz).

Informace k přijímací zkoušce

Přijímací zkouška
Talentová zkouška: Uchazeč předkládá výstavní soubor 10 fotografií nebo maketu fotografické publikace, DVD s jejich reprodukcemi, index všech fotografií (tisk A3) a teoretickou práci z dějina teorie fotografie v rozsahu bakalářských diplomových prací na ITF FPF SU v Opavě. Ústní zkouška z dějin fotografie, všeobecný rozhled, orientace v oboru, motivace, rozprava nad vlastní tvorbou. Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz., www.itf.cz. Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B8204 Filmové, televizní a fotografické umění a nová média nebo příbuzného zaměření.
Počet přijímaných uchazečů
15
Nejzažší datum pro podání přihlášky
31.7.2019
Název programu
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Název oboru
Tvůrčí fotografie
Typ studia
Navazující
Titul
MgA.
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
2 roky
Maximální délka studia
4 roky

Může vás zajímat