Italština (dvouoborové)

Charakteristika studijního oboru
Cílem studijního oboru italština je dokonalé ovládnutí praktického jazyka, vybavit ho teoretickými jazykovými znalostmi a rovněž poskytnout ucelený přehled po literatuře, kultuře a reáliích Itálie. Je přitom kladen důraz na vyváženost mezi praktickou stránkou jazyka rozvíjením a upevňováním jednotlivé jazykových dovedností na straně jedné, a získáváním teoretických znalostí obecně lingvistických, gramatických a lexikálních na straně druhé pro vytváření pevného teoretického základu k dobrému pochopení jazykového systému italštiny. Studiem jazyka i šířeji chápaných reálií tak vzniká komplex dovedností a znalostí, které jsou spolehlivým východiskem nejn pro uplatnění absolventa v praxi, ale také pro magisterské studium téhož oboru.

Profil absolventa
Absolvent se stává zkušeným uživatelem mluvené i psané italštiny na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Současně získává spolehlivé teoretické znalosti italského jazykového systému, stejně tak i lingvoreálií, literatury, historie a kultury Itálie.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent bude jazykovým odborníkem s nejširší možnou uplatnitelností ve firmách zaměřených jak na výrobní, tak na obchodní činnost, dále v oblasti služeb a turistického ruchu, v cestovních agenturách a zprostředkovatelských kancelářích, popřípadě ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích nebo v oblasti mezinárodních styků.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 246, prijimacky@fpf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz).

Možnosti kombinace oboru

Informace k přijímací zkoušce

Přijímací zkouška
Angličtina + Italština: písemná zkouška z angličtiny a italštiny (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz) Český jazyk a literatura + Italština: písemná zkouška z italštiny (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz) Němčina + Italština: písemná zkouška z němčiny a italštiny (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz)

Počet přijímaných uchazečů
180
 
(za bakalářský studijní program B7310 Filologie, všechny studijní obory, prezenční i kombinovanou formu studia)

Datum pro podání přihlášky
4.7.2019

Informace k přijímací zkoušce

Přijímací zkouška
Angličtina + Italština: písemná zkouška z angličtiny a italštiny (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz) Český jazyk a literatura + Italština: písemná zkouška z italštiny (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz) Němčina + Italština: písemná zkouška z němčiny a italštiny (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz)

Počet přijímaných uchazečů
180
 
(za bakalářský studijní program B7310 Filologie, všechny studijní obory, prezenční i kombinovanou formu studia)

Datum pro podání přihlášky
4.7.2019

Informace k přijímací zkoušce

Přijímací zkouška
Angličtina + Italština: písemná zkouška z angličtiny a italštiny (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz) Český jazyk a literatura + Italština: písemná zkouška z italštiny (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz) Němčina + Italština: písemná zkouška z němčiny a italštiny (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz)

Počet přijímaných uchazečů
180
 
(za bakalářský studijní program B7310 Filologie, všechny studijní obory, prezenční i kombinovanou formu studia)

Datum pro podání přihlášky
4.7.2019
Název programu
Filologie
Název oboru
Italština (dvouoborové)
Typ studia
Bakalářský
Titul
Bc.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat