Němčina (dvouoborové)

Charakteristika studijního oboru
Základem studia je moderní filologie. Vedle zvládnutí jazykových kompetencí absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti lingvistické a literárněvědné, přičemž velký důraz je kladen na oblast tzv. lingvoreálií. Výuka jednotlivých předmětů je zajišťována Ústavem cizích jazyků. Studijní obor Němčina (dvouoborová) lze studovat jen v kombinaci s dalšími obory (např. Angličtina, Italština, Český jazyk a literatura, Archeologie, Historie, Knihovnictví) dle aktuální nabídky univerzity.

Profil absolventa
Absolvent výborně ovládá mluvenou a psanou němčinu na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Má hluboké znalosti lingvoreálií a přehled zejména o novější německy psané literatuře. K jeho kvalifikaci patří i znalost sociokulturní problematiky spojené s tímto teritoriem.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent je připraven pro působení v profesích, jakými jsou např. odborný pracovník pro německy mluvící oblast, pracovník v kulturních centrech, v podnikatelské sféře, ve státní správě apod.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 246, prijimacky@fpf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz).

Možnosti kombinace oboru

Informace k přijímací zkoušce

Přijímací zkouška
Angličtina + Němčina: písemná zkouška z angličtiny a němčiny (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz) Český jazyk a literatura + Němčina: písemná zkouška z němčiny (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz) Němčina + Italština: písemná zkouška z němčiny a italštiny (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz)

Počet přijímaných uchazečů
180
 
(za bakalářský studijní program B7310 Filologie, všechny studijní obory, prezenční i kombinovanou formu studia)

Datum pro podání přihlášky
4.7.2019

Informace k přijímací zkoušce

Přijímací zkouška
Angličtina + Němčina: písemná zkouška z angličtiny a němčiny (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz) Český jazyk a literatura + Němčina: písemná zkouška z němčiny (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz) Němčina + Italština: písemná zkouška z němčiny a italštiny (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz)

Počet přijímaných uchazečů
180
 
(za bakalářský studijní program B7310 Filologie, všechny studijní obory, prezenční i kombinovanou formu studia)

Datum pro podání přihlášky
4.7.2019

Informace k přijímací zkoušce

Přijímací zkouška
Angličtina + Němčina: písemná zkouška z angličtiny a němčiny (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz) Český jazyk a literatura + Němčina: písemná zkouška z němčiny (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz) Němčina + Italština: písemná zkouška z němčiny a italštiny (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz)

Počet přijímaných uchazečů
180
 
(za bakalářský studijní program B7310 Filologie, všechny studijní obory, prezenční i kombinovanou formu studia)

Datum pro podání přihlášky
4.7.2019
Název programu
Filologie
Název oboru
Němčina (dvouoborové)
Typ studia
Bakalářský
Titul
Bc.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat