Informatika a výpočetní technika

Charakteristika studijního oboru
Moderní ICT obor zaměřený na profesionální přípravu pro vývoj informačních a databázových systémů, znalostních a expertních systémů, umělou inteligenci, webové aplikace apod. Výuka systémového myšlení, abstrakce, analýzy, algoritmizace. Důraz je kladen na předpoklady pro navazující magisterské studium. Široká je nabídka volitelných předmětů. Student porozumí fungování počítačových sítí, jejich infrastruktuře a bezpečnosti, naučí se používat návrhové a vývojové nástroje, programovat a pracovat s databázemi, týmově spolupracovat na vývoji a správě informačních systémů a aplikací, vytvářet a řídit IT projekty v komerční i veřejné sféře, včetně legislativních souvislostí. Student aktivně používá oborovou angličtinu, příp. i němčinu.

Profil absolventa
Absolvent oboru získá vzdělání s kvalifikací vývojového pracovníka, správce systémů nebo konzultanta v oboru informačních technologií, s jazykovou výbavou v češtině i v angličtině. Absolvent má široké pole uplatnění jako odborník v oblasti návrhu a údržby webových portálů a aplikací, analýzy a návrhu software pro servery, osobní počítače a mobilní zařízení (tablety, chytré telefony), v oboru databází a datových skladů, až po správu informačních a znalostních systémů ve firmách i státní správě, správu počítačových a bezdrátových sítí nebo systémové inženýrství. Profil oboru klade důraz i na předpoklady pro navazující studium informatiky.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolventi oboru jsou na trhu práce v České republice i v Evropě dlouhodobě vysoce žádáni. Uplatní se jako odborníci v IT pozicích napříč všemi obory lidské činnosti, ve veřejném i komerčním sektoru (Softwarový inženýr/architekt, Vývojář webových aplikací na míru, Aplikační/databázový programátor, Správce databázových systémů a datových skladů, Manažer IT projektů, Správce sítě/výpočetních systémů, Konzultant ICT, Specialista počítačové podpory, Produktový manažer nebo obchodník v IT firmách).

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 246, prijimacky@fpf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz).

Informace k přijímací zkoušce

Přijímací zkouška
Fakulta u tohoto studijního oboru upouští od přijímací zkoušky, aniž k tomu stanovuje další podmínky. Uchazeči o studium budou ke studiu přijati, jestliže podají v předepsaném termínu přihlášku ke studiu a uhradí administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.
Počet přijímaných uchazečů
60
 
(za bakalářský studijní program B1801 Informatika, prezenční i kombinovanou formu studia oboru Informatika a výpočetní technika)
Nejzažší datum pro podání přihlášky
28.2.2019
Název programu
Informatika
Název oboru
Informatika a výpočetní technika
Typ studia
Bakalářský
Titul
Bc.
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat

Přihlášení


Zapomněli jste jméno nebo heslo pro přihlášení?
Klikněte zde.