Počítačová technika a její aplikace

Charakteristika studijního oboru
Studijní obor je zaměřen na využití počítačové techniky při fyzikálních měřeních a zpracování dat, na metody aplikované fyziky nacházející uplatnění v informačních systémech a na vzdělávání studentů v rozvíjejících se oblastech informačních systémů a informačních technologií (IS/IT). Studenti jsou připravováni k efektivnímu využívání informačních technologií, a to jak při samostatné, tak týmové práci, zejména ve spolupráci s fyziky, informatiky, matematiky a inženýry.

Profil absolventa
Absolvent má znalosti a dovednosti v mnoha oblastech počítačové techniky, v základech fyziky, matematiky a informatiky. Studium umožňuje flexibilní výběr předmětů podle zaměření studenta. V současné době je možný výběr ze tří profilací: 1) Počítačové sítě; 2) Programování; 3) Počítačové měřicí systémy.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent najde uplatnění v profesích zabývajících se měřením a regulací, počítačovými sítěmi, telekomunikacemi, programováním a dalšími obory IS/IT. Získané dovednosti uplatní v široké škále podniků a firem, v oblasti služeb, ve státní správě, v oblasti IS/IT i jako OSVČ.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 246, prijimacky@fpf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz).
Název programu
Aplikovaná fyzika
Název oboru
Počítačová technika a její aplikace
Typ studia
Bakalářský
Titul
Bc.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat