Slezská univerzita v Opavě disponuje řadou odborníků v různých oblastech, kteří jsou schopni nanejvýš fundovaně zodpovědět dotazy, popřípadě komentovat nebo analyzovat události, které provází život nejen v České republice, ale rovněž v zahraničí. V případě, že se jedná rovněž o odborníka v oblasti mimo své akademické působení, uvádíme ve výčtu i toto.

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte, prosíme, tiskovou mluvčí Slezské univerzity v Opavě Karin Martínkovou.

Jedná se především o obory (seřazeno abecedně):


archeologie

doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. - archeologie

česká literatura

Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. - česká literatura 19. století, česká poezie, Bohumil Hrabal
doc. Ph.Dr. Libor Martinek, Ph.D. - česká a polská literatura 20. století a soudobá literatura, vztah literatury a hudby
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. - česká literatura 19. století, česká literatura 1. poloviny 20. století

české vysoké školství

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. (rektor univerzity) - české vysoké školství

evropská integrace

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. - evropská integrace (evropské fondy)

doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. - evropská integrace

finance a bankovnictví

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. (děkan fakulty) - podnikové finance, finance a bankovnictví, měnová politika

doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. - podnikové finance, finance a bankovnictví, měnová politika

gastronomie

Mgr. Alexandr Burda - gastronomie a její obory

historie

Mgr. Igor Zmeták, Ph.D. -  dějiny raného novověku, etnologie a kulturní antropologie

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.dějiny 20. století, měnové systémy v českých zemích ve 20. století

Mgr. Hana Komárková, Ph.D. - středověká města, popularizace historie

prof. PhDr. Bogusław Czechowicz, dr.starší dějiny a dějiny umění

PhDr. Marian Hochel, Ph.D. - napoleonika, doba empíru

hospodářská a regionální politika

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. (rektor univerzity) - hospodářská a regionální politika

doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. - hospodářská politika

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. - regionální politika, fiskální politika a veřejné finance

informatika

doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D. - informatika
Mgr. Kamil Matula - informatika

lidské stáří

doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. - mýty o stáří, umírání a smrt, násilí na seniorech

marketing

doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. - marketing
Ing. Martin Klepek, Ph.D. - moderní trendy marketingu

mezinárodní obchod

doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D. - mezinárodní obchod

multimédiální techniky

Mgr. Martin Petrásek - odborný asistent studijního oboru Multimediální techniky a vedoucí Oddělení zabývající se tvorbou dokumentárních a multimediálních pořadů propagujících vědu na Fyzikálním ústavu v Opavě

obecná fyzika a aplikovaná fyzika

RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D. - odborný asistent s vědeckou hodností, vedoucí UNISFÉRY a WHOO

ošetřovatelství

PhDr. Jana Haluzíková, PhD. - obecně tematika ošetřovatelství jako oboru,  ošetřovatelství v kardiologii, akutní a intenzivní péči, interna, hemodialýza

podniková ekonomika

doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. – podniková ekonomika a management

pedagogika, psychologie

Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. - psychologie, speciální pedagogika, sociální inkluze, začleňování postižených do škol

regionální politika

Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D. - regionální politika, veřejná správa, politologie; zabývá se politickými stranami, politickými systémy a decentralizačními procesy; pro média v polském jazyce se může vyjádřit v polštině

sexualita

doc. PaedDr. et PhDr.  Kamil Janiš, CSc. - historie lidské sexuality

socioekonomické systémy

doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. – modelování a simulace socioekonomických systémů

sociální služby

PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. - sociální práce, komunitní plánování sociálních služeb, supervize v pomáhajících profesích, ve volném čase se zabývá hudbou

sociologie

doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. - sociolog
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. - sociální vyloučení a marginalizace, nová sociální rizika, také horolezectví

teoretická fyzika

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. - ředitel Fyzikálního ústavu v Opavě

trh práce

doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. - trh práce

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. - trh práce

vězeňství

PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. - práce s lidmi během/po výkonu trestu odnětí svobody

závislosti, alkoholismus atd.

doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. - problematika závislostí, alkoholismus, suicidalita, šikana, mobbing, bossing, skupiny se sektářskými rysy