Slezská univerzita v Opavě to nejsou jen její budovy a další neživé věci. Jsou to především lidé, její studenti, pedagogové, vědci, zaměstnanci, ale i její absolventi, kteří slávu své alma mater šíří i dlouho poté, co její učebny a laboratoře opustili. A o těch všech se píše a hovoří, protože dělají zajímavé a potřebné věci, odvádí skvělou práci, jejíž kořeny sahají do doby studia v Opavě nebo Karviné a jejíž plody dnes obohacují jak akademický, tak veřejný život kolem nás.

Na této stránce vám chceme nabídnou alespoň malou sondu do světa médií, který si Slezské univerzity v Opavě všímá. Vedle celostátních periodik nacházíme zprávy ze života univerzity i v těch měnších, regionálních či jen obecních zpravodajích a portálech. Také mezi nimi vybíráme články, reportáže a příspěvky, které najdete níže. A děkujeme všem, kdo umí svými řádky či slovy ocenit práci a snahu druhých a zprostředkovat ji ostatním...


Leden 2021

1. týden
2. týden
3. týden
4. týden


Únor 2021

5. týden
6. týden
7. týden
8. týden----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHIV MEDIÁLNÍCH OHLASŮ 2020