Grantové komise součástí

Členové Grantové komise FPF SU:

Mgr. Marie Crhová, Ph.D., ÚCJ - předsedkyně

Prof. PhDr. Vladimír Birgus, ITF

Mgr. Jan Heczko, Ph.D., ÚBK

doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc., ÚA

doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D., ÚHV

doc. Ing. Petr Sosík, Dr., ÚI

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., ÚF

 

Členové Grantové komise FVP SU:

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. - předseda

PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.

Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.

doc. PhDr. et PaedDr. Kamil Janiš, CSc.

doc. PhDr. Anna Václavíková, CSC.

 

Členové Grantové komise MÚ SU:

prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. - předseda

doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.

doc. RNDr. Jana Kopfová, Ph.D.

doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.


Členové Grantové komise OPF SU:

doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. - předseda

doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. - od. 21. 1. 2016

doc. Ing. Halina Starzyczna, Ph.D.