Dotační program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji v roce 2014

Název projektu:
Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia na Slezské univerzitě v Opavě
Rgistrační číslo projektu: 02618/2014/RRC
Řešitel: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Doba řešení: 1. 1. 2014 - 31. 8. 2015
Článek o již proběhlých prezentacích si můžete přečíst zde.


Název projektu:
Podpora výzkumných kapacit na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě
Registrační číslo projektu: 02611/2014/RRC
Řešitel: doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Součást SU:
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Doba řešení: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2015
Článek o výsledcích projektu najdete na stránce http://www.slu.cz/fpf/cz/clanky/nadane-vedkyne-predstavily-vysledky-sve-prace


Název projektu:
Udržitelné podnikání a jeho podpora v kontextu socioekonomického vývoje Moravskoslezského (MS) kraje
Registrační číslo projektu: 02112/2014/RRC
Řešitel: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Součást:
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Doba řešení:

1. 9. 2014 - 31. 8. 2015


Dotační program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Název projektu:
Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia na Slezské univerzitě v Opavě
Registrační číslo projektu: 02491/2013/RRC
Řešitel: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Doba řešení: 1. 1. 2013 - 30. 9. 2014
 Aktuality: Slezská univerzita v Opavě uspěla potřetí.


Název projektu:
Pokročilá analýza a modelování družicových observačních dat za účasti mladých vědeckých pracovníků a Determinanty firemní filantropie a orientace na regionálním rozvoji
Registrační číslo projektu: 02983/2013/RRC
Řešitel: prof. RNDr. Mirostav Engliš, DrSc.
Součást SU:

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Fakulta veřejných politik

Doba řešení: 1. 1. 2013 - 30. 9. 2014
Webové stránky projektu - části Determinanty firemní filantropie a orientace na regionálním rozvoji

Aktuality:

Článek o průběhu řešení projektu.

V vrámci aktivit projektu se dne 13. 6. 2014 uskutečnila mezinárodní vědecká konference. Pozvánka je ke stažení.

Astrofyzika oslovila opavské středoškoláky


Název projektu:
Kinetický přístup k proudění tekutin
Registrační číslo projektu: 02494/2013/RRC
Řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Součást SU: Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Doba řešení: 1. 1. - 31. 12. 2014


Aktuality: Článek na inovinách.

Projekty podpořené v roce 2013

Projekty podpoření v roce 2012

Projekty podpořené v roce 2011

Projekty podpořené v roce 2010