Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

předseda Akademického senátu

Rodák z Třince. Středoškolská studia strávil nejprve na Gymnáziu Český Těšín a poté na jazykovém Gymnáziu v Jevíčku, připravujícím své absolventy na zahraniční studia. Koncem osmdesátých let byl přijat na UK pro studium v Moskvě, avšak odtud hned v počátku přešel na Vysokou školu ekonomickou. Po Sametové revoluci a následných událostech, kterých se jako student 2. ročníku aktivně účastnil, se uplatnil v obchodní sféře pro jistou zahraniční farmaceutickou firmu. Vznikající Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné však neztratil ze zřetele – v počátcích její existence spolupracoval s jejími členy (mj. pro ni dokonce vozil ve svém studentském batohu první odbornou literaturu ještě z dob pražských studií).

V roce 1999 absolvoval v Karviné s titulem bakalář obor Sociální management a poté pokračoval v navazujícím magisterském studiu oboru Ekonomika podnikání v obchodě a službách. Po absolutoriu se opět vrhl do podnikatelského sektoru. V roce 2004 začal v Karviné mezi prvními se studiem doktorského oboru Podniková ekonomika a management. To už se pomalu schylovalo k jeho zásadnímu životnímu rozhodnutí. Jako lokální patriot Těšínského Slezska se rozhodnul k návratu do rodného kraje a k 1. lednu 2005 nastoupil na pozici odborného asistenta na Katedře managementu a podnikání Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Z odborného asistenta se poté stal zástupcem vedoucího katedry a pak jejím vedoucím. V rámci studia filologie absolvoval rovněž Filosofickou fakultu Ostravské univerzity v oboru Polština ve sféře podnikání.

V oblasti řízení má zkušenosti rovněž jako tzv. compliance officer, konzultant, či jako likvidátor společnosti. Dále pracoval v několika soukromých společnostech jako ředitel, jednatel, či člen představenstva, působí i jako společník společností a organizační poradce. Je členem řady společenských organizací a mj. je také spoluzakladatelem Institutu pro rodinné podnikání. 

V roce 2009 byl zvolen členem Akademického senátu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a o tři roky později jeho předsedou. Od roku 2011 je též členem univerzitního senátu. Kromě vědecko-výzkumné činnosti vyučuje na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné řízení lidských zdrojů, nauku o podniku, environmentální management a projektový management. V rámci tzv. mobilit (krátkodobých pobytů) studoval na University of Exeter ve Velké Británii a na japonské J. F. Oberlin University v Tokiu. Přednáší rovněž na Saxion University v holandském Enschede a Deventeru, a v irském ITT Dublin.

Předsedou Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě je od 8. listopadu 2016.