VIZE SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Slezská univerzita v Opavě je moderní a otevřenou vzdělávací institucí plně konkurenceschopnou na trhu vysokoškolského vzdělávání ve středoevropském prostoru. Univerzitou, která svým posluchačům poskytuje profesně orientované studijní programy se silnou vazbou na region severní Moravy a Slezska, jež jsou v navazujícím magisterském a doktorském stupni studia doplněny o studijní programy poskytující také ryze akademické vzdělání, umožňující absolventům nalézt uplatnění v celosvětovém měřítku. Svou společenskou roli v oblasti vzdělávání SU naplňuje také studijními programy v oblasti celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku. SU je instituci, která svým studentům umožní získat hlubší praktické zkušenosti, vyplývající z jejich širšího zapojení do odborné praxe, mezinárodních aktivit a z realizace vlastní vědecko-výzkumné, vývojové, inovační, umělecké a tvůrčí činnosti, a to ve vysoce stimulujícím akademickém prostředí. SU podporuje přechod vysokoškolského vzdělávání od přístupu založeného na kvantitě k přístupu, v němž hraje rozhodující roli kvalita absolventů a jejich připravenost nacházet odpovídající uplatnění na tuzemském i zahraničním trhu práce.