Oddělení personalistiky a mezd

Oddělení personalistiky a mezd
Slezská univerzita v Opavě

Hradecká 17
746 01 Opava


Personalistika

Markéta Čuboková
tel: +420 55368 4510


Mzdy

Šárka Dastigová
tel: +420 55368 4512

Zuzana Čálková
tel: +420 55368 4509