Komorní pěvecký sbor

O nás

Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity v Opavě byl založen současně se vznikem Filozofické fakulty v Opavě, která v roce 1990 byla spolu s Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné ještě součástí Masarykovy univerzity v Brně. Označení „komorní“ v názvu sboru charakterizuje především dvanáctičlenné obsazení, které bylo v době jeho vniku jediné možné, neboť na opavské fakultě studoval teprve první ročník studentů. Založení sboru inicioval PhDr. Artur Sommer ihned na podzim roku 1990, vycházeje z myšlenky, že sborový zpěv a hudba vůbec by měly být pro vysokoškolské studenty protipólem hodin strávených v posluchárnách, časem relaxace a setkávání. K odborné spolupráci pozval renomovaného opavského sbormistra MgA. et MgA. Petra Škarohlída, který se stal uměleckým vedoucím sboru. Jeho členy jsou amatérští zpěváci: studentky a studenti, absolventi a pedagogové Slezské univerzity.

Sborové těleso vedl osmnáct let dirigent, hudební pedagog a sbormistr MgA. et MgA. Petr Škarohlíd. V současné době vedou sbor společně sbormistři Josef Kostřiba a Mgr. Vladimíra Vašinková. Ve svém repertoáru má sbor více než stovku skladeb z naší a světové pokladnice hudby od středověku po současnost, v pestré paletě udržuje vyrovnaný poměr písní duchovních, lidových a autorských, od klasické hudby po jazz a modernu, zpívaných vedle češtiny i v originálních jazycích hudebních děl – latinsky, italsky, německy, anglicky, polsky, francouzsky, španělsky, zulsky, katalánsky a slovensky. První CD nosič byl vydán v roce 2006, rok po úspěšném turné v Itálii. Nahrávky druhého sborového nosiče vznikly v atmosféře příprav a realizace účasti tělesa na mezinárodní soutěži v polském Rybniku na podzim 2010, odkud si sbor se svou uměleckou vedoucí přivezli nejvyšší ocenění ve stříbrném pásmu, o rok později následovalo zlaté pásmo na mezinárodní soutěži Europe and it's songs v Barceloně, v roce 2013 pak bronzové pásmo, které sbor získal na velmi náročné soutěži Rimini International Choral Competition. Zatím posledním oceněním je stříbrné pásmo ze soutěže univerzitních pěveckých sborů v Bad Ischlu v roce 2016. Sbor má za sebou desítky koncertů a veřejných vystoupení u nás a v zahraničí, kam pravidelně vyjíždí. Počet sboristek a sboristů se pohybuje kolem pětadvaceti.