Aktuální opatření platná na součástech SU (souhrnně)

Zveřejněno 22. října 2020


Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Přehled aktuálně platných opatření a pravidel pro výuku a pohyb v budovách Filozoficko-přírodovědecké fakulty najdete v této aktualitě FPF.


Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Důležité informace k výuce v zimním semestru 2020/2021 a podmínkám této výuky přijaté od termínu 5. října 2020 pro všechny bakalářské i navazující magisterské studijní programy v prezenční i kombinované formě studia a také zahraniční studenty uvádíme v této aktualitě OPF.

 

Fakulta veřejných politik v Opavě

Přehled aktuálně platných opatření a pravidel pro výuku a pohyb v budově Fakulty veřejných politik najdete v této aktualitě FVP.

 

Matematický ústav v Opavě

Aktuální informace k provozu Matematického ústavu a online výuce v době od 12. října 2020 uvádíme v této aktualitě ústavu.

Přijatá protiepidemická opatření na Matematickém ústavu v Opavě dle Rozhodnutí ředitele č. 5/2020.

 

Fyzikální ústav v Opavě

Aktuální informace k provozu Fyzikálního ústavu a online výuce v době od 12. října 2020 uvádíme v této aktualitě ústavu včetně zveřejněného Rozhodnutí ředitele č. 4/2020 o přijatých protiepidemických opatřeních na Fyzikálním ústavu.

 

Univerzitní knihovna SU v Opavě

Knihovna se nachází v nouzovém režimu bezkontaktních výpůjček a uzavřenou studovnou. Knihy je nutné si předem objednat. Návod jak na bezkontaktní výpůjčky najdete v této aktualitě knihovny.

Dále knihovna upravila výpůjční dobu: z technických důvodů bude až do odvolání výpůjční doba v pondělí a ve středu vždy jen do 17:30.

Pokud budete mít v těchto nelehkých časech cestu do knihovny, tak se nezapomeňte pokochat novou výstavou "Kancléř Metternicha jeho vize míru", kterou pracovníci knihovny nainstalovali ve foyer knihovny k připomínce letošního dvoustého výročí konání Opavského kongresu.

 

Univerzitní knihovna, pracoviště Karviná

Od 22. 10. 2020 až do odvolání je Univerzitní knihovna v Karviné uzavřena.

O změnách podmínek výpůjček a možnostech využívat české i zahraniční elektronické informační zdroje se více dočtete v této aktualitě.

Protiepidemická opatření na Slezské univerzitě

Vzhledem k aktuální epidemické situaci v České republice v souvislosti s výskytem covid-19 a jejímu možnému vývoji a v návaznosti na doporučení náměstka ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 8. září 2020 rektor Slezské univerzity v Opavě zřídil koordinační radu pro sledování epidemické situace. Zároveň Rozhodnutím rektora číslo 20/2020 stanovil obecná protiepidemická pravidla pro pohyb a přítomnost zaměstnanců a studentů (včetně univerzity třetího věku) a přiměřeně i všech ostatních osob pohybujících se v prostorách univerzity a v jejích objektech.

Evidence přítomnosti

  • Pro usnadnění trasování osob, které přišly do kontaktu s pozitivně testovanou osobou bude průběžně zajišťována evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti a bude vedena evidence studentů v rámci jednotlivých aktivit, jako jsou přednášky, semináře, práce v laboratoři a podobně, a evidence jiných osob v budovách univerzity

Kdo všechno protiepidemická opatření nařizuje, a která platí?

  • Primárně platí obecná opatření vydaná o zavedení protiepidemických opatření Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě nebo Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jinou relevantní autoritou, která se současně promítnou do opatření vydávaných vedoucími součástí
  • vedoucí součástí jsou s ohledem na specifické podmínky dané součásti v rámci své působnosti oprávněni rozhodnout o vydání přísnějších protiepidemických opatření nad rámec Rozhodnutí rektora č. 20/2020

Kde najdu další aktuální informace?

  • sledujte weby SU a součástí, na kterých budou vedoucí součástí zveřejňovat informace o provozních a hygienických opatřeních

Práce z domu zaměstnanců

Rektor doporučuje vedoucím součástí umožnit zaměstnancům výkon práce z domu (s výjimkou plnění úkolů, kde práci z domu nebo konkrétní úkoly vykonávat nelze) na základě stupně barevného značení - semaforu stanoveného MZ ČR, a to takto: