Aktuality

 19
24.11 - Slezská univerzita v Opavě

Aktuální opatření k testování zaměstnanců Slezské univerzity

 26
22.11 - Slezská univerzita v Opavě

Změny v aktuálních protiepidemických opatřeních

 29
15.11 - Slezská univerzita v Opavě

Novinky protiepidemických opatření na SU!

 336
27.10 - Slezská univerzita v Opavě

Aktualizováno! Přehledná tabulka protiepidemických opatření na SU

 350
23.04 - Slezská univerzita v Opavě

Z divadelnice covidovou sestrou. Rozhovor se studentkou Terezou Krejčovou

 358
18.04 - Slezská univerzita v Opavě

Aktualizováno! Mimořádné upozornění rektora SU k ubytování na kolejích

Všechny aktuality

Epidemiologická opatření platná na SU od 22. 11. 2021:


Obecná protiepidemická pravidla pro pohyb a přítomnost zaměstnanců a studentů (včetně univerzity třetího věku) a přiměřeně i všech ostatních osob pohybujících se v prostorách univerzity a v jejích objektech:

Kdo všechno protiepidemická opatření nařizuje, a která platí?

  • Primárně platí obecná opatření vydaná o zavedení protiepidemických opatření Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě nebo Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jinou relevantní autoritou, která se současně promítnou do opatření vydávaných vedoucími součástí
  • vedoucí součástí jsou s ohledem na specifické podmínky dané součásti v rámci své působnosti oprávněni rozhodnout o vydání přísnějších protiepidemických opatření nad rámec Rozhodnutí rektora č. 20/2020

Kde najdu další aktuální informace?

  • sledujte weby SU a součástí, na kterých budou vedoucí součástí zveřejňovat informace o provozních a hygienických opatřeních