Aktuality

 0
19.10 - Slezská univerzita v Opavě

Nevíš si rady se psaním diplomky? DiploGuru je tady pro tebe!

 0
14.10 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Studenti naší fakulty pomáhají při koronavirové krizi

 0
06.10 - Slezská univerzita v Opavě

Staň se dobrovolníkem v boji proti koronaviru!

 0
01.10 - Slezská univerzita v Opavě

Aktuálně: vyhlášení mimořádných opatření

 0
01.10 - Slezská univerzita v Opavě

Rektor vyzývá: stáhněte si aplikaci eRouška a používejte zdravý rozum

 0
01.10 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Technologická agentura ČR podpoří projekt zaměřený na vliv epidemiologické situace na seniory

Všechny aktuality


Míra rozvolňování se bude řídit podle jednotlivých plánů kroků Ministerstva zdravotnictví ČR (tzv. balíčků pro návrat zpět do normálního života), které budou realizovány formou mimořádných opatření ministerstva a následně předkládány vládě ČR.

Načasování mimořádných opatření bude prováděno podle aktuálního vývoje epidemiologické situace, kdy hlavním kritériem bude incidence nových případů na 100 tisíc osob za 7 dnů, s přihlédnutím k dalším ukazatelům šíření nákazy.

Přehled balíčků uvádí Ministerstvo zdravotnictví ČR zde na svých stránkách.

Pozn. K obnově praktické výuky na vysokých školách s testem a ochranou dýchacích cest dojde v rámci zavedení Balíčku 3 dle epidemiologické situace (<100/100tis týdně).


Aktuální opatření platná na součástech SU (souhrnně)

Aktualizováno 13. května 2021


Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě (FPF)

Informace k povinnému testování studentů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě od termínu 10. 5. 2021 jsou uvedeny ZDE.

Dne 25. 4. 2021 upozornila fakulta aktualitou na vydání Rozhodnutí rektora č. 11/2021 o podmínkách osobní účasti studentů na vzdělávání.


Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (OPF)

Informace studentům k organizaci výuky, zkoušek a dalších aspektů fungování Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ve zbývající části letního semestru 2020/2021 uvádí fakulta ZDE.

 

Fakulta veřejných politik v Opavě (FVP)

Informace k povinnému testování studentů Fakulty veřejných politik v Opavě na přítomnost viru SARS-CoV-2 uvádí fakulta ZDE.

V souvislosti s celostátními opatřeními v rámci koronavirové krize jsou také upraveny podmínky pro pohyb osob v budově FVP.

Přehled platných opatření a pravidel pro výuku aj. v budově FVP najdete v této aktualitě.

 

Matematický ústav v Opavě (MÚ)

Podmínky osobní přítomnosti studentů Matematického ústavu v Opavě uvádí ústav ZDE.

Informace k provozu MÚ jsou uvedeny zde.

Přijatá protiepidemická opatření na MÚ dle Rozhodnutí ředitele č. 5/2020.

 

Fyzikální ústav v Opavě (FÚ)

Aktuální pravidla pro individuální konzultace a zkoušky studentů Fyzikálního ústavu v Opavě dle rozhodnutí rektora uvádí ústav ZDE.

 

Univerzitní knihovna SU v Opavě

Knihovna se nachází v režimu bezkontaktních výpůjček a uzavřenou studovnou, viz lednová aktualita. Knihy je nutné si předem objednat. Návod jak na bezkontaktní výpůjčky najdete v této aktualitě knihovny.

Také registrace nových čtenářů do Univerzitní knihovny v současné době probíhá bezkontaktně. Návod na registraci najdete zde.

Využijte možnosti přístupu do Národní digitální knihovny prodloužený až do 30. 6. 2021. Jedná se o úplné zpřístupnění digitalizovaných dokumentů dostupných na trhu prostřednictvím digitálních knihoven provozovaných Národní knihovnou ČR a dalšími významnými knihovnami. Více v této aktualitě.

Další z volných zkušebních přístupů pro studenty a pedagogy SU s termínem do konce června 2021 je k bohaté databázi ASMscience. Více ZDE.

Stejně tak do konce června 2021 mají studenti a pedagogové možnost bezplatného přístupu do databáze NEJM zaměřenou na zdravotnictví. Více v této aktualitě knihovny.


Univerzitní knihovna, pracoviště Karviná

Knihovna je otevřena pro bezkontaktní výdej předem objednané literatury, a to od pondělí do pátku pouze v čase od 9:00 do 12:00 hodin. Více informací uvádí knihovna v této aktualitě.


Pečujte o svoji duševní hygienu

Vážení pracovníci univerzity, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení studenti,

víme, jak náročné pro vás byly poslední měsíce. Rádi bychom vám představili iniciativu opatruj.se, jako nástroj plný rad k posílení psychické odolnosti, snížení stresu a péči o své duševní zdraví. Web a iniciativu vyvinuli a zaštiťují odborníci z Národního ústavu duševního zdraví ČR za odborného přispění a garance Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva vnitra ČR a dalších státních institucí a veřejných organizací. Iniciativa tímto reaguje na současnou situaci pandemie koronaviru a s ní spojené zhoršení v oblasti duševního zdraví. Věříme, že níže uvedené odkazy na letáky vám přinesou užitečné informace, zlepší náladu a povzbudí vás v této nelehké době.


Protiepidemická opatření na Slezské univerzitě

Vzhledem k aktuální epidemické situaci v České republice v souvislosti s výskytem covid-19 a jejímu možnému vývoji a v návaznosti na doporučení náměstka ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 8. září 2020 rektor Slezské univerzity v Opavě zřídil koordinační radu pro sledování epidemické situace. Zároveň Rozhodnutím rektora číslo 20/2020 stanovil obecná protiepidemická pravidla pro pohyb a přítomnost zaměstnanců a studentů (včetně univerzity třetího věku) a přiměřeně i všech ostatních osob pohybujících se v prostorách univerzity a v jejích objektech.

Evidence přítomnosti

  • Pro usnadnění trasování osob, které přišly do kontaktu s pozitivně testovanou osobou bude průběžně zajišťována evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti a bude vedena evidence studentů v rámci jednotlivých aktivit, jako jsou přednášky, semináře, práce v laboratoři a podobně, a evidence jiných osob v budovách univerzity

Kdo všechno protiepidemická opatření nařizuje, a která platí?

  • Primárně platí obecná opatření vydaná o zavedení protiepidemických opatření Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě nebo Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jinou relevantní autoritou, která se současně promítnou do opatření vydávaných vedoucími součástí
  • vedoucí součástí jsou s ohledem na specifické podmínky dané součásti v rámci své působnosti oprávněni rozhodnout o vydání přísnějších protiepidemických opatření nad rámec Rozhodnutí rektora č. 20/2020

Kde najdu další aktuální informace?

  • sledujte weby SU a součástí, na kterých budou vedoucí součástí zveřejňovat informace o provozních a hygienických opatřeních

Práce z domu zaměstnanců

Rektor doporučuje vedoucím součástí umožnit zaměstnancům výkon práce z domu (s výjimkou plnění úkolů, kde práci z domu nebo konkrétní úkoly vykonávat nelze) na základě stupně barevného značení - semaforu stanoveného MZ ČR, a to takto: