• Výroba první IDK pro každého studenta, zaměstnance a absolventa je zdarma. U licencovaných průkazu ISIC, ALIVE, ITIC je s výdejem spojen licenční poplatek.
  • Výroba druhé a další IDK jedné fyzické osobě je zpoplatněna manipulačním poplatkem 150 Kč.
  • Vydání nebo prodloužení platnosti IDK s některou z licencí GTS (ISIC, ITIC, ALIVE) je zpoplatněno licenční částkou 180 Kč/rok, kterou SU nijak nenavyšuje a celou jí platí poskytovateli licencí GTS.
  • Prodloužení vizuální platnosti
    • studentské IDK, která je bez jakékoli licence, je zdarma
    • studentské IDK s licencí ISIC, ALIVE a zaměstnanecké IDK s licencí ALIVE, ITIC je zpoplatněno částkou 180 Kč/rok
    • licencovaných i nelicencovaných IDK se provádí nalepením revalidační známky