Složení Mezinárodního evaluačního panelu pro hodnocení SU

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. - předseda, Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Dr. hab. Antoni Barciak - Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. Dr. hab. Marek Bojarski, Dr. h. c. - Uniwersytet Wrocławski
prof. Mouez Fodha - Université Paris I Panthéon-Sorbonne
prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. - Astronomický ústav Av ČR, v. v. i.
professor Bruno S. Sergi - Harvard University, USA
prof. Dr. Harald Upmeier - Philipps-Universität Marburg
prof. Dr. Norbert Richard Wolf, Dr. h. c. mult. - Universität Würzburg, Germany