Esportovní studentská asociace

Esportovní studentská asociace z.s. je celorepublikový studentský meziuniverzitní spolek, jehož účelem je propojovat mezi sebou studenty vysokých škol a univerzity za účelem provozování a budování infrastruktury pro vysokoškolskou soutěž v elektronických sportech.

Mimo výše zmíněné je jejich misí popularizovat esport v České Republice a popularizovat Český esport v zahraničí. Vzdělávat širokou veřejnost v oblastech průřezově spojených s digitalizací a elektronickým sportem. A pořádat komunitní esportové vyžití pro studenty vysokých škol i širokou veřejnost.

Esportovní organizace Astras

Astras představuje sdružený spolek hráčů v oblasti esportu, který se zaměřuje na pomoc začínajícím hráčům k dosažení jejich potenciálu a prosazení talentu. Největším cílem organizace je prosadit se na Československé esport scéně, kde se od ostatních esportových organizací odlišují svou prací a výchovou talentů, a také skvělou komunitou. Hráči jsou vždy prvním místě, proto se jim snaží poskytovat maximální komfort. Velký důraz je kladen na slušené a netoxické chování, snahu pomoci ostatním a rozvoj týmového ducha. Organizace pořádá  vlastní turnaje v různých videohrách a hráči se účástní také esportových lig a turnajů jinde. Snaží se podílet na rozvoji a propagaci esportu.

Studentská asociace Slezské univerzity v Opavě

Asociace studentů a přátel Slezské univerzity v Opavě (zkráceně ASPSU) byla založena roku 1993. Dnes se již jako Studentská unie Slezské univerzity v Opavě zabývá organizací studentských akcí nejrůznějšího druhu (Majálesu, plesu studentů, seznamováku pro prváky a mnoha dalších akcí), čímž se snaží koordinovat studetnský život v Opavě a Karviné.