Studenti Slezské univerzity nabízejí v aktuální nelehké době distanční výuky pro žáky a studenty nižších typů škol, zejména 2. stupně základních a dále středních škol, přátelské dobrovolné doučování v oblastech:

Matematika
Fyzika
Chemie
Český jazyk a literatura
Angličtina
Němčina
Francouzština 
Ruština

Dějepis

Zeměpis

Informatika
Základy IT, word, excel

Ekonomie
Účetnictví
Daně a účetnictví
Biologie

Základy společenských věd
Právo

Marketing

Sociologie
Psychologie
Pedagogika
Politologie

Veřejná správa a veřejná politika

Fotografie
Tělesná výchova*

*) komplexní pomoc pro žáky 2. stupně ZŠ/ studenty SŠ, kteří mají obavy z nesplnění požadavků předmětu tělesné výchovy ve chvíli, kdy se zase vrátí do školy. Sestavení fyzických cviků, které budou odpovídat schopnostem daného studenta pro splnění určité disciplíny, ze které má obavy, pomoc nutriční a motivační. Požadavek: ochota se neustále zlepšovat.

Jak to funguje: Jedná se o kamarádskou výpomoc studentů studentům, a to prioritně online formou. Zájemce o doučování napíše prostřednictvím odkazu níže požadavek na doučování, ve kterém uvede nejdůležitější údaje o sobě a oblasti, ve které potřebuje pomoci. Služba je zamýšlena jako výpomoc při řešení konkrétního aktuálního problému (nikoliv jako pravidelné doučování), lze ji však využívat opakovaně. Je nutné ale pokaždé zadat nový požadavek!

Oddělení komunikace Slezské univerzity, které tuto službu zaštiťuje, co nejrychleji propojí konkrétní požadavek zájemce se studentem Slezské univerzity, který se dobrovolně nabídl k doučování v konkrétním předmětu. Student se pak již sám na základě obdrženého požadavku propojí s konkrétním zájemcem a společně si dohodnou nejlepší způsob, jak doučování uskutečnit.

Slezská univerzita pro distanční výuku používá platformu MS Teams. Spojení přes MS Teams je tedy nejjednodušší formou, jak co nejrychleji doučování uskutečnit. Pokud je jedinou možností úspěšného doučování využití jiné komunikační platformy, může student Slezské univerzity využít podporu Mgr. Kamila Matuly, asistenta Ústavu informatiky Slezské univerzity (kamil.matula@fpf.slu.cz).

Důležité:  Zájemce si musí být vědom skutečnosti, že pomoc nabízejí studenti, kteří se cítí být erudováni pro pomoc v konkrétní oblasti na určitém stupni školního vzdělávání, ale nejedná se o profesionální pomoc. Zájemce také uvedením svého kontaktního e-mailu souhlasí s tím, že mu na tento e-mail může být zaslán kontrolní krátký dotazník s žádosti o zhodnocení přínosu poskytnuté služby.

Jakýkoliv dotaz/problém týkající se této služby směrujte na e-mail: doucovani@slu.cz


#spolecnetozvladneme