Institut tvůrčí fotografie

podrobnosti zde

bude doplněno

Matematický ústav v Opavě

podrobnosti zde

18. prosince 2019
29. ledna 2020

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

podrobnosti zde

29. ledna 2020
7. března 2020

Fakulta veřejných politik v Opavě

podrobnosti zde

14. února 2020


Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

podrobnosti zde

28. ledna 2020