Fyzikální ústav v Opavě

Přesný termín, podrobný program a čas začátku bude včas uveden na stránkách ústavu

Leden 2021

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Podrobný program a čas začátku je uveden zde na stránkách fakulty

26. ledna 2021

Pouze online!

Matematický ústav v Opavě

Podrobný program a čas začátku je uveden zde na stránkách ústavu

27. ledna 2021

Fakulta veřejných politik v Opavě

Podrobný program a čas začátku je uveden v aktualitě na stránkách fakulty nebo v kalendářové události.

2. února 2021

Pouze online!

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Podrobný program a čas začátku bude včas uveden na stránkách fakulty nebo v kalendářové události.

2. února 2021

Pouze online!

6. března 2021

Institut tvůrčí fotografie

Přesný termín, podrobný program a čas začátku bude včas uveden na stránkách institutu

Termín není zatím znám


Časté změny v epidemiologických opatřeních nám velmi komplikují naši snahu potkat se s Vámi tváří v tvář. Nebude-li možné setkat se s Vámi osobně, nabízíme Vám pohled na naši univerzitu ve formě časopisu – barevně a přehledně. Na vyžádání zašleme i domů!