Institut tvůrčí fotografie

podrobnosti zde

12. ledna 2019

Matematický ústav v Opavě

podrobnosti zde

19. prosince 2018
23. ledna 2019

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

podrobnosti zde

16. ledna 2019

Fakulta veřejných politik v Opavě

podrobnosti zde

25. ledna 2019


Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

podrobnosti zde

24. ledna 2019