Matematický ústav v Opavě

podrobnosti zde

18. prosince 2019
29. ledna 2020


Institut tvůrčí fotografie

podrobnosti zde

11. ledna 2020

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

podrobnosti zde

28. ledna 2020


Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

podrobnosti zde

29. ledna 2020
7. března 2020


Fakulta veřejných politik v Opavě

podrobnosti zde

14. února 2020