Fyzikální ústav v Opavě

Přesný termín, podrobný program a čas začátku bude včas uveden na stránkách ústavu

leden 2021

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Podrobný program a čas začátku bude včas uveden na stránkách fakulty

26. ledna 2021

Online

Fakulta veřejných politik v Opavě

Podrobný program a čas začátku bude včas uveden na stránkách fakulty

2. února 2021

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Podrobný program a čas začátku bude včas uveden na stránkách fakulty

2. února 2021

6. března 2021

Institut tvůrčí fotografie

Přesný termín, podrobný program a čas začátku bude včas uveden na stránkách institutu

termín není zatím znám

Matematický ústav v Opavě

Přesný termín, podrobný program a čas začátku bude včas uveden na stránkách ústavu

termín není zatím znám