Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Záznam virtuálního dne otevřených dveří je uveden zde na stránkách fakulty.

Nově si můžete fakultu projít i virtuálně. 3D prohlídky vás zde na stránce zavedou na všechna důležitá místa.

26. ledna 2021

Pouze online!

Matematický ústav v Opavě

Den otevřených dveří se již uskutečnil. Na stránkách ústavu najdete informace k aktuálnímu přijímacímu řízení.

27. ledna 2021

Fakulta veřejných politik v Opavě

Virtuální prohlídku budovy fakulty a záznamy prezentací jednotlivých studijních programů najdete zde na stránkách fakulty.

2. února 2021

Pouze online!

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Video medailonky jednotlivých ústavů fakulty z virtuálního dne otevřených dveří v termínu 2. února můžete

zhlédnout na fakultní facebookové stránce.

Druhý termín dne otevřených dveří fakulty se uskutečnil 22. května. Bližší informace uvádí fakulta v této kalendářové události.

2. února 2021

22. května 2021

Pouze online!

Fyzikální ústav v Opavě

Virtuální dny otevřených dveří Fyzikálního ústavu se již uskutečnily.

Aktuální informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách ústavu.

21. dubna 2021

28. dubna 2021

Pouze online!

Časté změny v epidemiologických opatřeních nám velmi komplikují naši snahu potkat se s Vámi tváří v tvář. Nebude-li možné setkat se s Vámi osobně, nabízíme Vám pohled na naši univerzitu ve formě časopisu – barevně a přehledně. Na vyžádání zašleme i domů!

Nabízíme vám také ke zhlédnutí videopředstavení Slezské univerzity. V necelých třiceti minutách se dozvíte vše o součástech (fakultách a ústavech) naší univerzity, co u nás můžete studovat, zajímavosti ze života školy a k tomu plno fotografií a videí. Rodinné prostředí, vstřícnost učitelů, reference absolventů, dostupnost programu Erasmus, lákavé obory a kvalitní praxe jsou jen jedním z důvodů, proč u nás budete chtít studovat.