Matematický ústav v Opavě

Podrobný program a čas začátku bude včas uveden na stránkách ústavu

16. prosince 2020


Fyzikální ústav v Opavě

Podrobný program a čas začátku bude včas uveden na stránkách ústavu

17. prosince 2020

Institut tvůrčí fotografie

Podrobný program a čas začátku bude včas uveden na stránkách institutu

termín není zatím znám

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Podrobný program a čas začátku bude včas uveden na stránkách fakulty

26. ledna 2021


Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Podrobný program a čas začátku bude včas uveden na stránkách fakulty

termín není zatím znám


Fakulta veřejných politik v Opavě

Podrobný program a čas začátku bude včas uveden na stránkách fakulty

2. února 2021