Těšit se můžeme na nové služby, které zavedení CRO do budoucna umožní - jako například:

 • Personální portál: V personálním portálu CRO uživatelé najdou vybrané informace související s jejich studiem či zaměstnáním na SU. Základní informace jsou již nyní v personálním portálu CRO k dispozici a postupně budeme přidávat další.
  • všichni studenti a zaměstnanci mají od konced roku 2017 díky CRO identitě přístup do personálního portálu moje.slu.cz
 • Office 365: Všichni studenti a zaměstnanci budou mít k dispozici přístup do služby Office 365 a s tím související možnost využít licencí Microsoft Office na domácích i mobilních zařízeních a velký úložný prostor na OneDrive pro pracovní i soukromé účely a mnoho dalších funkcí.
  • všichni studenti a zaměstnanci mají od konce roku 2017 díky CRO identitě přístup do služby Microsoft Office 365
 • GoogleApps: Obdobná služba pro všechny studenty a zaměstnace poskytovaná společností Google.
  • v případě požadavku lze zavést i tuto službu
 • Komunitní síť: Plánujeme vytvoření komunitní sítě SU, která bude také postavena na systému elektronických identit CRO.
  • vytváření takové sítě probíhá v rámci klíčové aktivity 4 ESF/ERDF projektu s plánovaným dokončením v roce 2022