• Jiří Kubza
 • koronavirus
 • 21.02.2022
 • Slezská univerzita v Opavě

Aktuální opatření k testování zaměstnanců Slezské univerzity

V souvislosti s rozvolňování protiepidemických opatření a v návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a s tím spojené Rozhodnutí rektora č.1/2022 vás informujeme, že s platností od 19. 2. 2022 se RUŠÍ všechna opatření vydaná tímto rozhodnutím.
 • Jiří Kubza
 • koronavirus
 • 24.11.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Aktuální opatření k testování zaměstnanců Slezské univerzity

V návaznosti na nově vydané mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a s tím související Rozhodnutí rektora č. 26/2021 vás informujeme, že organizační opatření k naplnění požadovaných povinností v prostorách rektorátu budou následující.
 • Jiří Kubza
 • koronavirus
 • 22.11.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Změny v aktuálních protiepidemických opatřeních

Přinášíme vám novinky, aktuální informace týkajících se preventivních opatření proti šíření koronaviru na Slezské univerzitě v Opavě, které nabývají platnosti od 22. 11. 2021. Přehledně se vše podstatné dozvíte z přehledné tabulky na speciální koronavirové stránce Slezské univerzity na níže uvedeném odkazu.
 • Jakub Plaskura
 • koronavirus
 • 14.11.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Novinky protiepidemických opatření na SU!

Přinášíme vám novinky, aktuální i nemněnné informace týkající se preventivních opatření proti šíření koronaviru na Slezské univerzitě v Opavě, které nabývají platnosti 15. listopadu 2021. Přehledně se vše podstatné dozvíte prostřednictvím tabulky na speciální koronavirové stránce na webu Slezské univerzity na níže uvedeném odkazu.
 • Jakub Plaskura
 • koronavirus
 • 27.10.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Aktualizováno! Přehledná tabulka protiepidemických opatření na SU

Přinášíme vám aktuální informace týkající se preventivních opatření proti šíření koronaviru. Přehledně se vše podstatné dozvíte na speciální koronavirové stránce na webu Slezské univerzity na níže uvedeném odkazu.
 • Daniel Martínek
 • koronavirus
 • 30.06.2021
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 30.07.2021

Aktualizováno! Mimořádné upozornění rektora Slezské univerzity

Na základě dlouhotrvajícího pozitivního trendu ve vývoji epidemiologické situace v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19 v ČR, který je charakterizován kontinuálním poklesem všech sledovaných epidemiologických parametrů, rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví ČR s účinností ode dne 1. července 2021 o zrušení mimořádných opatření, která se mj. týkají také ukončení povinného testování studentů a zaměstnanců ve školách a školských zařízení, stejně tak i akademických pracovníků vysokých škol (původně platných od 26. dubna 2021). Stejně tak od 1. 7. 2021 došlo ke zrušení všech opatření vydaných Rozhodnutím rektora č. 15/2021 a č. 16/2021.
 • Radim Šlezingr
 • koronavirus
 • 23.04.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Z divadelnice covidovou sestrou. Rozhovor se studentkou Terezou Krejčovou

Své pohodlí vyměnili za ochranný oděv, aby denně pomáhali v boji proti koronaviru. Řeč je o pracovnících covidových center, mezi které patří také studentka Slezské univerzity Tereza Krejčová. S tím, co obnáší tato nelehká profese, se s námi podělila v rozhovoru níže.
 • Daniel Martínek
 • koronavirus
 • 13.04.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Aktualizováno! Mimořádné upozornění rektora SU k ubytování na kolejích

Mimořádné upozornění rektora Slezské univerzity: ubytování na kolejích pro období od 12. 4. 2021.
 • Radim Šlezingr
 • koronavirus
 • 13.04.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Preventivní testování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2

Rektor Slezské univerzity vydal rozhodnutí č. 10/2021, kterým nařizuje preventivní testování zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2.
 • Radim Šlezingr
 • koronavirus
 • 13.04.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Pečujte o své duševní zdraví v době koronaviru!

Život v době koronaviru je náročný na psychiku. Mimořádná doba klade mimořádné psychické nároky na každého z nás, přinesla do našich životů mnoho změn, proto bychom neměli zapomínat na duševní hygienu. Nástroj, jak dokážeme posilovat svou odolnost a pečovat o sebe, přináší inciativa opatruj.se. Vyvinuli ji a zaštiťují odborníci z Národního ústavu duševního zdraví za odborného přispění a garance Ministerstva zdravotnictví, psychologických pracovišť Ministerstva vnitra, Armády ČR, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru, pacientské organizace Nevypusť duši a dalších odborníků.