• Petr Korviny
  • veda
  • 06.12.2017
  • Slezská univerzita v Opavě
  • Staženo dne 12.03.2018

Vyhlášení studentské grantové soutěže na rok 2018

Rozhodnutím rektora č. 30/2017 byla vyhlášena Studentská grantová soutěž na Slezské univerzitě v Opavě s počátkem řešení projektů v roce 2018.