• Petr Korviny
  • crp
  • 15.12.2017
  • Slezská univerzita v Opavě

NEWSLETTER ISKP14+

Newsletter ISKP informuje uživatele o změnách v postupech definovaných v jednotlivých uživatelských příručkách. Uváděné změny budou do příruček propsány v nejbližší aktualizaci.