• Hana Šimečková
 • studijnioddeleni
 • 29.05.2019
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 14.06.2019

Slavnostní ukončení programu celoživotního vzdělávání - Univerzity třetího věku

Posluchači Univerzity třetího věku jsou srdečně zvání na slavnostní ukončení výuky v akademickém roce 2018/2019.
 • Petr Korviny
 • studijnioddeleni
 • 23.01.2019
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 31.03.2019

Stipendijní a grantové programy BTHA

Prohlédněte si nabídku aktuálních stipendijních a grantových programů BTHA
 • Petr Rypl
 • studijnioddeleni
 • 30.10.2018
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 15.11.2018

Pozvánka na Open days Okresní hospodářské komory Opava

Přijměte pozvání na Den otevřených dveří Okresní hospodářské komory Opava a setkejte se s významnými zaměstnavateli.
 • Hana Šimečková
 • studijnioddeleni
 • 10.10.2018
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 05.11.2018

Nabídka vyhlášených stipendijních programů rektora

Na stránkách oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu jsou zveřejněny aktuální stipendijní programy rektora.

 • Hana Šimečková
 • studijnioddeleni
 • 09.10.2018
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 05.11.2018

Podávání žádostí o ubytovací a sociální stipendium

Žádosti o sociální a ubytovací stipendium v akademickém roce 2018/2019 lze podávat do 5. listopadu 2018, 12.00 hod. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách rektorátního Oddělení pro studijní a sociální záležitosti.

Sociální stipendium
Ubytovací stipendium
 • Petr Rypl
 • studijnioddeleni
 • 04.10.2018
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 13.11.2018

Pozvánka na seminář "Týmová práce a vztahy na pracovišti"

Poradenské a kariérní centrum zve studenty, absolventy a všechny zájemce o tématiku týmové spolupráce a vztahů na pracovišti na seminář konaný v Karviné.
 • Petr Rypl
 • studijnioddeleni
 • 04.10.2018
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 16.10.2018

Pozvánka na seminář "Partnerské vztahy"

Poradenské a kariérní centrum zve studenty, absolventy a všechny zájemce o tématiku partnerských vztahů na seminář konaný v Opavě i v Karviné.
 • Hana Šimečková
 • studijnioddeleni
 • 04.10.2018
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 10.10.2018

Rektorské volno 9. října 2018

Při příležitosti představování kandidátů pro volbu kandidáta na funkci rektora Slezské univerzity v Opavě vyhlašuje rektor Slezské univerzity v Opavě v úterý 9. října 2018 rektorské volno.

Představení kandidátů se uskuteční od 9 hodin v Malém sále budovy OPF Karviná na Univerzitním náměstí 1934/13 v Karviné a od 13 hodin v aule budovy rektorátu, budova Na Rybníčku  626/1 v Opavě.

K umožnění účasti na představování kandidátů je v Karviné rektorské volno vyhlášeno v čase od 8 do 12 hodin a pro opavské součásti v čase od 13 do 17 hodin.

 • Petr Korviny
 • studijnioddeleni
 • 01.10.2018
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 31.12.2018

Ústav ošetřovatelství Fakulty veřejných politik v Opavě pořádá v rámci Edukačního centra bezplatné kurzy poradenství pro širokou veřejnost

Od října do prosince pořádá Ústav ošetřovatelství Fakulty veřejných politik v Opavě v rámci Edukačního centra bezplatné kurzy poradenství pro širokou veřejnost

V říjnu proběhne setkání ve středu 10. října s odborným garantem Mgr. Jiřinou Hosákovou, Ph.D. a v pondělí 15. října s doc. PhDr. Yvettou Vrublovou, Ph.D. a Mgr. Lucií Mráčkovou. Obě akce se uskuteční v době od 15.30 do 17.30 v budově Fakulty veřejných politik na Bezručově náměstí 14.

Z důvodu omezené kapacity míst je však potřeba se na jednotlivá poradenství předem přihlásit. Přihlášky přijímá a bližší informace vám poskytne Veronika Slováček Hagenová na e-mailu: veronika.slovacek@fvp.slu.cz či telefonu 553 684 164. Termíny dalších setkání budou v předstihu zveřejněny v Turistickém informačním centru a na webu https://www.slu.cz/fvp/cz/uoedukacnicentrum?lid=343.

 • Hana Šimečková
 • studijnioddeleni
 • 18.09.2018
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 02.12.2018

Výzva k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku

Dovolujeme si upozornit na aktuální výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.

Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2019/20 je 1. prosinec 2018.

Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém letáku nebo na webových stránkách http://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku.